top of page

Förbättra er hälsa och
kreativitet med mindful flow.

Etablera de förutsättningar som gör er arbetsplats mer hälsosam, kreativ,

öppen och attraktiv.

Hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.

Innehållet i Mindful Flow har visat sig ha förebyggande effekt mot psykisk ohälsa och främjande effekt på innovation genom forskning och genomförande i företag som Google, Apple och Facebook.

Jag ville utveckla en metod där mindfulness och rörelseövningar inte bara hjälper er att ta bättre hand om era anställda, utan även stödjer er i att tänka ut och implementera den förändring ni vill se i världen.

En metod som på ett tids- och kostnadseffektivt sätt förenklar och gör det mer tillgängligt för er att inkludera arbetet med hälsa och innovation som en naturlig

del av er vardag.

Mindful Flow tar form i ett åttaveckors program med fysiska möten och digitala övningar på er arbetsplats. Strukturen är flexibel och anpassningsbar till era förutsättningar.

Effekten av att integrera Mindful Flow kommer att kännas i era medarbetares välmående, er arbetskulturs öppenhet och ert varumärkes förmåga att behålla

och locka till sig nya talanger.

Flygfoto över den böjda floden

Kreativitet & Innovation.

 

Vill vi ha ovanliga resultat måste vi göra annat en vad vi är vana vid.

Vad det är som får poletten att trilla ner är oklart.

Ibland är det att göra något helt annat än vad logiken säger,

ibland är det ett andetag.

Vad det än är så finns det alltid inom räckhåll.

Nyckeln ligger i förutsättningarna.


Mindful Flow's syfte är att på tillgängliga och trygga

vis öppna en dörr in till och hjälpa er att etablera dessa

förutsättningar. En fantastisk möjlighet till hållbar

förnyelse, utveckling och kreativitet för ert företag.

Exempel övningUtforskande
00:00 / 10:39

Hälsa & Hållbarhet

Hälsa representerar vårt välmående och hållbarhet vår 

förmåga att prestera långsiktigt med vårt välmående intakt.

Definitionen av hälsa är inte avsaknad av ohälsa.

Hälsa och hållbarhet är något vi regelbundet måste

underhålla och upprätthålla för att kontinuerligt uppfylla.   


Med hjälp av Mindful Flow kan ni lättare implementera denna

regelbundenhet in i er arbetskultur, vilket går till roten av problemet
och  främjar hälsa och hållbarhet utifrån ett långsiktigt 

och holistiskt perspektiv.

Exempel övningHälsa
00:00 / 11:01

Resultat & Effekt

Kreativitet & Innovation

Förhöjd perspektivs- och omställningsförmåga.

Ett öppet och mer tillåtande arbetsklimat.

Större variation i samarbete

och kommunikation.

Fler verktyg för kreativa problemlösningar och idégenerering.

Allt för att göda nya tankar, insikter och mönster som i sin tur skapar en mer innovativ och kreativ arbetsplats. 

Hälsa & 
Hållbarhet

Minskad stress.
Balanserade energinivåer.

Ökad närvaro och fokus.

Lättare tillgång till och förmåga

att bibehålla djuparbete.

Förstärkt känsla av tillhörighet

och uppskattning till sig själv

och sina arbetskollegor.

Allt för att i större utsträckning kunna prestera och utvecklas 

mer hållbart på sikt. 

Nyckeln till framgång

Regelbundenhet.

Det handlar inte om kvantitet, utan att göra lite varje dag som en del av det vardagliga arbetet. Det är avgörande för att uppnå den effekt och de resultat som faktiskt gör skillnad.

Vi på Mindful Flow har därför lagt stort fokus på tillgängligheten och flexibiliteten av upplägget så

det enkelt kan inkorporeras

i och användas av olika verksamheter.

Varumärke

Signalerar att ni är villiga att pröva alternativa metoder och stärker er position i arbetet mot hållbar utveckling.

Team

Skapar nya möten, väcker nya tankar och varierar ert teams kreativa förmågor.

Individ

Främjar välmåendet och stärker individens förmåga att vara närvarande och fokuserad i vardagen.

"Titti"

Rickards toleranta och varsamma ledning får mig att känna
mig trygg i vad som än händer i detta spännande rum.
Med stor kompetens och tolerans hjälper han oss
i gruppen att forma nya världar för en stund.
Rent underbart!

Mindful Flow är ett perfekt
verktyg för att integrera de
inre utvecklignsmålen
på er arbetsplats. 

Om ni vill veta mer om dem 
kan ni se den här korta och 
informativa filmen.

bottom of page